NBE DEEP SKIN, 80 min

NBE DEEP SKIN, 80 min

NBE Deep Skin är en typ av microneedling men utan nålar. Precis som vid traditionell microneedling eftersträvas att skapa en kontrollerad skada i huden i syfte att i samband med läkningsprocessen skapa en mer välmående hud. Behandlingen med NBE Deep Skin utförs i tre olika steg.